INSCHRIJVINGEN SEIZOEN 2021-2022


Genteresseerde spelers kunnen zich op de SKVO wachtlijst plaatsen. Als er om n of andere reden een plaatsje vrijkomt, zullen wij in eerste instantie spelers selecteren van deze wachtlijst. Vervolgens worden deze uitgenodigd voor een een sportief-technische test. De aanmelding op de wachtijst betekent geen definitieve inschrijving bij SKVO!

Jeugdbestuur SKV Oostakker

Momenteel staan er 142 spelers op de SKVO wachtlijst

INFORMATIEF


Alle jongens en meisjes vanaf 5 jaar kunnen lid worden. Heeft u of uw kind interesse om aan te sluiten bij onze voetbalploeg? Schrijf je zeker en vast eerst in op de wachtlijst. Neem contact op met S.K.V.O. via het SKVO contactformulier of contacteer n van de trainers en laat jouw kind enkele keren vrijblijvend meedoen aan een training. Heeft het de smaak te pakken, zeg het aan de trainer en overleg samen de eventuele mogelijkheden.
De jeugdploegen worden door de Koninklijke Belgische VoetbalBond (K.B.V.B.) ingedeeld volgens internationaal geldende afspraken. Elke ploeg wordt daarom aangeduid met een hoofdletter 'U' (Under) gevolgd door een cijfer (x). Dit cijfer slaat op de leeftijd van spelers die vr 1 januari die het huidige seizoen vooraf gaat nog geen X-1 jaar zijn. Tot en met de U15 mogen meisjes en jongens gezamenlijk deel uit maken van een ploeg. Speelsters mogen, maar dit is geen verplichting, een leeftijdscategorie lager aantreden.
Het lidgeld bij SKV Oostakker voor het seizoen 2021-2022 kan je nalezen in onderstaande tabel. Het lidgeld bevat eveneens een aangepast kledijpakket. Daarnaast houdt de inschrijving ook onder andere nog het volgende in: de aansluiting en noodzakelijke sportverzekering bij de K.B.V.B., een degelijke voetbalopleiding en de begeleiding van minstens 1 volwassene en een gans jaar gegarandeerd spelplezier in een gezonde ploeggeest! Verschillende ziekenfondsen bieden geven ook kortingen op het lidgeld van kinderen die aansluiten bij een sportclub. Meer informatie hierover kan je hier terugvinden.
CategorieGeboortejaarLidgeld
Lidgeld U62016185 EURO
Lidgeld U72015240 EURO
Lidgeld U82014240 EURO
Lidgeld U92013240 EURO
Lidgeld U102012245 EURO
Lidgeld U112011245 EURO
Lidgeld U122010245 EURO
Lidgeld U132009245 EURO
Lidgeld U152008,2007250 EURO
Lidgeld U172005,2006250 EURO
Lidgeld U212004,2003,2002,2001260 EURO
Lidgeld Senioren-260 EURO
Lidgeld Zondagsreserven-170 EURO
Lidgeld G-voetbal-80 EURO
Lidgeld Dames-130 EURO

Extra korting / aansluitingskost
20 euro kantinebon bij betaling voor 24/05 (bestaande leden)-20 EURO
15 euro kantinebon bij betaling voor 28/06 (bestaande leden)-15 EURO
15 euro korting bij aansluiting van het tweede gezinslid-15 EURO
30 euro korting bij aansluiting vanaf het derde gezinslid-30 EURO
30 euro aansluitingskost na desaffectatie30 EURO
25 euro aansluitingskost voor nieuwe leden25 EURO
Na een drietal oefensessies en bij voldoende interesse zijn er hiervoor twee mogelijkheden om bij SKV Oostakker aan te sluiten. Het is noodzakelijk om deze stappen nauwkeurig te volgen om zo een geldige inschrijving te bekomen.
Mogelijkheid 1 tot inschrijven:

De speler/speelster is nog NIET aangesloten bij een andere voetbalclub van de Koninlijke Belgische Voetbal Bond (K.B.V.B.).

De speler/speelster tekent een nieuw aansluitingsformulier bij SKV Oostakker en later nadien een officieel aansluitingsdocument bij de K.B.V.B. via digitale wijze tijdens een persoonlijke afspraak bij SKV Oostakker.

Mogelijkheid 2 tot inschrijven:

De speler/speelster is reeds aangesloten bij een andere voetbalclub van de Koninlijke Belgische Voetbal Bond (K.B.V.B.)

Voor 30 april: De speler/speelster moet zelf eerst persoonlijk ontslag nemen bij zijn huidige club via een digitale aanvraag bij de K.B.V.B en dit tussen 1 april en 30 april. Vanaf 2 mei kan men dan een nieuw aansluitingsformulier via SKV Oostakker ondertekenen.

Na 30 april: Vanaf nu kan de speler/speelster slechts van club veranderen met toestemming van zijn huidige club. Dit moet gebeuren met een zogenaamde "witte transfer". Deze overgangsmachtiging moet zowel door de gerechtigde correspondent van de huidige club als de door de gerechtigde correspondent van SKV Oostakker ondertekend worden.

Elke speler van SKV Oostakker mag pas competitiewedstrijden spelen op het ogenblik dat zijn/haar inschrijving administratief en financieel in orde is gebracht. Dit betekent dat de speler over zijn bondsnummer moet beschikken en dat het lidgeld compleet moet betaald zijn.
Klik op deze link voor het SKVO Jeugdbeleidsplan (PDF document). Vind je geen antwoord op jouw vraag, neem dan contact met ons op via het SKVO contactformulier.

ZIJ STEUNEN ONS

Met grote dank aan al onze sponsors welke je via de rubriek SPONSORS allemaal kan raadplegen.