INSCHRIJVINGEN SEIZOEN 2024-2025


Geïnteresseerde spelers kunnen zich hieronder op de Oostakker-Azalea wachtlijst plaatsen. Als er om één of andere reden een plaatsje vrijkomt, zullen wij in eerste instantie spelers selecteren van deze wachtlijst. Vervolgens worden deze uitgenodigd voor een een sportief-technische test. De aanmelding op de wachtijst betekent geen definitieve inschrijving bij Oostakker-Azalea! Iedere aanvraag voor een vrije plaats dient namelijk via dit wachtlijstformulier te gebeuren zodat we onmiddellijk alle belangrijke informatie hebben.

Momenteel staan er 255 spelers op de Oostakker-Azalea wachtlijst

INFORMATIE VAN CONTACTPERSONEN

Bij jeugdspelers verzoeken we ook om de gegevens van de 2 verantwoordelijke contactpersonen op te geven. Gelieve hieronder alle noodzakelijke informatie te voorzien.

Hierbij ga ik akkoord met de Oostakker-Azalea privacyregels

INFORMATIEF


Alle jongens en meisjes vanaf 5 jaar kunnen lid worden. Heeft u of uw kind interesse om aan te sluiten bij onze voetbalploeg? Schrijf je zeker en vast eerst in op de wachtlijst. Neem contact op met S.K.V.O. via het Oostakker-Azalea contactformulier of contacteer één van de trainers en laat jouw kind enkele keren vrijblijvend meedoen aan een training. Heeft het de smaak te pakken, zeg het aan de trainer en overleg samen de eventuele mogelijkheden.
De jeugdploegen worden door de Koninklijke Belgische VoetbalBond (K.B.V.B.) ingedeeld volgens internationaal geldende afspraken. Elke ploeg wordt daarom aangeduid met een hoofdletter 'U' (Under) gevolgd door een cijfer (x). Dit cijfer slaat op de leeftijd van spelers die vóór 1 januari die het huidige seizoen vooraf gaat nog geen X-1 jaar zijn. Tot en met de U15 mogen meisjes en jongens gezamenlijk deel uit maken van een ploeg. Speelsters mogen, maar dit is geen verplichting, een leeftijdscategorie lager aantreden.
Het lidgeld bij Oostakker-Azalea voor het seizoen 2024-2025 kan je nalezen in onderstaande tabel. Het lidgeld bevat eveneens een aangepast kledijpakket. Daarnaast houdt de inschrijving ook onder andere nog het volgende in: de aansluiting en noodzakelijke sportverzekering bij de K.B.V.B., een degelijke voetbalopleiding en de begeleiding van minstens 1 volwassene en een gans jaar gegarandeerd spelplezier in een gezonde ploeggeest! Verschillende ziekenfondsen bieden geven ook kortingen op het lidgeld van kinderen die aansluiten bij een sportclub. Meer informatie hierover kan je hier terugvinden.
CategorieGeboortejaarLidgeldKledijgeld
aangesloten leden
Kledijgeld
nieuwe leden
Lidgeld U62019200 EURO60 EURO60 EURO
Lidgeld U72018265 EURO60 EURO60 EURO
Lidgeld U82017265 EURO60 EURO60 EURO
Lidgeld U92016265 EURO60 EURO60 EURO
Lidgeld U102015270 EURO60 EURO60 EURO
Lidgeld U112014270 EURO60 EURO60 EURO
Lidgeld U122013270 EURO60 EURO60 EURO
Lidgeld U132012270 EURO60 EURO60 EURO
Lidgeld U152011,2010270 EURO60 EURO60 EURO
Lidgeld U172008,2009275 EURO60 EURO60 EURO
Lidgeld U212007,2006,2005,2004275 EURO60 EURO60 EURO
Lidgeld Senioren-285 EURO60 EURO60 EURO
Lidgeld G-voetbal-105 EURO60 EURO60 EURO
Lidgeld Dames-145 EURO60 EURO60 EURO
Lidgeld SD Test-999 EURO59 EURO61 EURO

Extra korting / aansluitingskost
20 euro kantinebon bij betaling voor 01/05 (bestaande leden) -20 EURO
15 euro korting bij aansluiting vanaf het tweede gezinslid -15 EURO
30 euro aansluitingskost na desaffectatie 30 EURO
25 euro aansluitingskost voor nieuwe leden 25 EURO
Na een drietal oefensessies en bij voldoende interesse zijn er hiervoor twee mogelijkheden om bij Oostakker-Azalea aan te sluiten. Het is noodzakelijk om deze stappen nauwkeurig te volgen om zo een geldige inschrijving te bekomen.
Mogelijkheid 1 tot inschrijven:

De speler/speelster is nog NIET aangesloten bij een andere voetbalclub van de Koninlijke Belgische Voetbal Bond (K.B.V.B.).

De speler/speelster tekent een nieuw aansluitingsformulier bij Oostakker-Azalea en later nadien een officieel aansluitingsdocument bij de K.B.V.B. via digitale wijze tijdens een persoonlijke afspraak bij Oostakker-Azalea.

Mogelijkheid 2 tot inschrijven:

De speler/speelster is reeds aangesloten bij een andere voetbalclub van de Koninlijke Belgische Voetbal Bond (K.B.V.B.)

Voor 30 april: De speler/speelster moet zelf eerst persoonlijk ontslag nemen bij zijn huidige club via een digitale aanvraag bij de K.B.V.B en dit tussen 1 april en 30 april. Vanaf 2 mei kan men dan een nieuw aansluitingsformulier via SKV Oostakker ondertekenen.

Na 30 april: Vanaf nu kan de speler/speelster slechts van club veranderen met toestemming van zijn huidige club. Dit moet gebeuren met een zogenaamde "witte transfer". Deze overgangsmachtiging moet zowel door de gerechtigde correspondent van de huidige club als de door de gerechtigde correspondent van SKV Oostakker ondertekend worden.

Elke speler van SKV Oostakker mag pas competitiewedstrijden spelen op het ogenblik dat zijn/haar inschrijving administratief en financieel in orde is gebracht. Dit betekent dat de speler over zijn bondsnummer moet beschikken en dat het lidgeld compleet moet betaald zijn.
Klik op deze link voor het Oostakker-Azalea Jeugdbeleidsplan (PDF document). Vind je geen antwoord op jouw vraag, neem dan contact met ons op via het Oostakker-Azalea contactformulier.

ZIJ STEUNEN ONS

Met grote dank aan al onze sponsors welke je via de rubriek SPONSORS allemaal kan raadplegen.