MISSIE VAN ONZE CLUB


Oostakker-Azalea wil door middel van de voetbalsport IEDEREEN uit Oostakker en nabije omgeving een gezonde en kwalitatief hoogstaande vrijetijdsbesteding aanbieden. De basis hiervoor moet een stevige en goed op elkaar afgestemde organisatie zijn waarbij naast een moderne voetbalopleiding ook het volkse, familiale karakter en voetbalplezier van de kinderen niet uit het oog mag worden verloren.

Op deze wijze willen we onze jongeren opleiden zodat ze binnen afzienbare tijd deel kunnen uitmaken van de A-kern. Het streefdoel is een lokaal herenelftal op de been brengen dat bestaat uit minstens 80% eigen opgeleide jeugd en dat probleemloos kan meespelen in de hogere provinciale reeksen.

De jongeren die omwille van omstandigheden niet kunnen doorstromen naar de A-kern moeten we binnen de mate van het mogelijke de kans kunnen aanbieden om zich op een andere manier binnen de club te engageren (recreatief volwassen voetbal, jeugdtrainer, scheidsrechter, medewerker, …).

VISIE VAN ONZE CLUB


Voetbal is één van de meeste populaire sporten ter wereld. Alle kinderen trappen in hun jonge leven ooit wel eens op een bal. Er zijn natuurlijk ook kinderen of jongeren die kiezen om voetbal te gaan spelen in een voetbalclub zodat ze meer kunnen leren over deze teamsport. Velen willen namelijk niet alleen voetballen in de tuin, of op de speelplaats maar willen zich in de voetbalsport ook verder ontwikkelen door in recreatief of competitief verband te spelen. Oostakker-Azalea biedt deze mogelijkheid aan.
Elke jongen of meisje uit Oostakker en de nabije omgeving, die een gezonde interesse toont in de voetbalsport en zich aanmeldt bij ons krijgt - ongeacht zijn/haar fysieke mogelijkheden, huidskleur, religie, geaardheid of talent – een kans om op een plezierige, leerzame en succesvolle manier te leren voetballen. Oostakker-Azalea wil er toe bijdragen dat élk kind in de meest optimale mogelijke en veilige omstandigheden kan komen trainen en wedstrijden spelen.
Het aanleren van de voetbalsport, en zeker in de jeugdreeksen moet gebeuren in de best mogelijke omstandigheden waarbij vooral bij de jongste het voetbalplezier (= FUN) centraal moet staan . De trainingen moeten daarom worden gegeven onder de deskundige leiding van bekwame, goed opgeleide en vooral gemotiveerde trainers (= FORMATION). Tijdens de opleiding en begeleiding van onze lokale jeugd moeten zij daarvoor niet alleen toezien op de voetbaltechnische, -tactische en –fysische ontwikkeling van de atleet. Als club zijn we het ook verplicht aan onszelf om te waken over het mentale, psychische en opvoedkundige aspect van deze mooie sport. Termen zoals orde, respect (ten opzichte van medespelers, tegenstrevers, trainers, supporters, scheidsrechter, ...), (zelf)discipline, leren verliezen, fair-play, teamgeest, eerlijkheid en vriendschap zijn maar een paar voorbeelden van de ethische normen en waarden die wij als club hoog in het vaandel dragen. Daarnaast hechten wij er ook veel belang aan om een gezond evenwicht te bewaren tussen sport en studie. Succes op school en succes in voetbal gaan vaak hand in hand.
We willen in dit totaalpakket ook de rol van de ouders niet uit het oog verliezen. Per slot van rekening zijn zij het die hun vertrouwen stellen in onze club en ons toestemming geven om hun kind bij te staan in hun groei naar volwassenheid. Vandaar dat het van essentieel belang is dat we een open en eerlijke communicatie hanteren op elk niveau. Tijdens gans het opleidingstraject mogen we bovendien absoluut niet uit het oog verliezen dat we een familiale club willen zijn. Eenieder (zowel het kind als de ouder) moeten zich bij Oostakker-Azalea thuis kunnen voelen zodat ze kunnen meegenieten van een actief verenigingsleven wat zonder enige twijfel de ‘familieband’ binnen de club versterkt.
De gouden jaren waarbij jongvolwassen voetbalspelers in de lagere provinciale reeksen hopen geld verdienden zijn voorbij. Iedereen beseft tot scha en schande dat het crisis is en dergelijke lonen niet langer kunnen betaald worden. Ook Oostakker-Azalea heeft in het verleden in zijn drang naar succes aan die financiële verlokkingen en verzuchtingen van spelers niet kunnen ontsnappen. De club heeft daarvoor een hoge prijs betaald, maar is door hard werken opnieuw uit de put geklauterd. We willen absoluut niet nog eens in dezelfde val trappen. We zijn er van overtuigd dat succes enkel nog maar kan behaald worden mits een gestructureerde uitbouw van onze organisatie die gestoeld is op een evenwichtig samengesteld financieel budget. Zowel bij de A-kern als bij de jeugdwerking moeten er duidelijk afgebakende verantwoordelijkheden en taken zijn. Daarnaast moeten we voldoende aandacht besteden aan het verwerven van voldoende inkomsten en moeten de uitgaven te allen tijde onder controle worden gehouden.

BELANGRIJKE INFO


Je vindt hieronder extra belangrijke informatie en charters die belang hebben op onze leden, ouders, supporters en onze sportvereninging. Deze verklaringen zijn een verlengde van onze interne huishoudelijke reglementen binnen onze voetbalclub.


Huishoudelijke Reglement

Belangrijke informatie & charters


Het bestuur, trainers en ploegafgevaardigden zullen waken over het opvolgen van deze belangrijke waarden in het voetbal. Het is onze visie om een voetbalploeg te zijn die Oostakkers voetbal wil promoten. Oostakker-Azalea wil dit bereiken door een degelijk uitgebouwde jeugdwerking, waar opleiding, de speler en zijn spelplezier centraal staan. Dit alles valt uiteraard samen met een gezonde en sportieve clubgeest.