AED REDT LEVENS

We hebben een Automatische Externe Defibrillator in de kantine beschikbaar


We beschikken sinds maart 2017 over een AED toestel dat we hebben kunnen aankopen dankzij de activiteiten van het evenemententeam. Het toestel bevindt zich op een geschikte plaats (rechts bij het binnenkomen) in de kantine van Oostakker-Azalea.

Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok. Bij een hartstilstand staat het hart vaak niet helemaal stil, maar is er sprake van kamerfibrilleren.

We hebben ook reeds ge´nteresseerde ouders & begeleiders via een opleidingsavond meer informatie voorzien waarbij de bediening van dit toestel werd uitgelegd.


AED op Oostakker-Azaleaaanwezig


Wat doen bij een hartstilstand?

STAP 1:
Onmiddellijk de hulpdiensten verwittigen. Blijf rustig en bel zo snel mogelijk naar het noodnummer 112. Zorg dat de hulpdiensten zo goed mogelijk ge´nformeerd worden en voorzie de nodige ruimte op de locatie.

STAP 2:
Begin onmiddellijk met het reanimeren (hartmassage en mond-op-mondbeademing).

STAP 3:
Haal het AED-toestel (Automatische Externe Defibrillator) in de Oostakker-Azalea kantine (rechts bij het binnenkomen) en gebruik het toestel volgens de instructies. Hartmassage en beademing blijven steeds nodig. Na twee minuten reanimeren, analyseert de AED opnieuw het hartritme om te zien of er nog een schok nodig is. Zo gaat de hulpverlener door met reanimeren en defibrilleren tot de hulpdiensten ter plaatse is.